Kissing Crocs Productions

 

 

 

What is Kissing Crocs

What do we do

References

Who are we

Contact

 

 

 

 

For more information, contact us at info@kissingcrocs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References
 

 

 

 

 

 

Vad har Kissing Crocs arbetat med tidigare?

 

Cinnober Teater (2010) - Kissing Crocs Productions samarbetade runt marknadsföring och produktion av föreställningen Och aldrig ska vi skiljas samt dramainstallationen Sa, med hans röst. Läs mer på www.cinnoberteater.com


Lekplats Göteborg (2009) - tillsammans med Riksteatern arrangerade Kissing Crocs Productions Lekplats Göteborg den 4-5 december 2009. Lekplats är en kreativ frizon där processen är underhållningen. Under 36 timmar blandas teater, film, musik och webb för att skapa ny scenkonst. Se www.riksteatern.se/lekplats


Leap Out! (2009) - Kissing Crocs Productions producerade Fara och Flyga, en dansföreställning från 6 år. 


Improverket - för Improverket har Kissing Crocs Productions under 2009 tagit fram en ny logotyp och hemsida. Under 2010 fortsatte samarbetet runt Improverkets föreställningar. Se www.improverket.se


Göteborgs Dramatiska Teater - Kissing Crocs Productions har marknadsfört produktionerna Hedda Gabler och Den Starkare under 2009 och 2010.
Se
www.goteborgsdramatiska.se